Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів за привілейованими акціями за 2017 рік