Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» разом з інформацією згідно ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»