Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ»