Страхування вантажів

Предметом страхування є майнові інтереси, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням вантажами, що перевозяться водним, наземним, повітряним транспортом, включаючи мультимодальні перевезення.

Страхувальником за договором страхування може бути вантажовідправник, вантажоодержувач, експедитор, перевізник.

На страхування приймаються любі види вантажу: промислові, продовольчі, особливо цінні, медикаменти, небезпечні вантажі.

ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ» здійснює страхування вантажів на умовах Institute Cargo Clauses, ICC – умови страхування вантажів, підготовлені Інститутом Лондонських Страховиків та визнані за основу в більшості країн світу:

  • «з відповідальністю за всі ризики» — відшкодовуються збитки, понесені в результаті пошкодження або повної загибелі (втрати) всього або частини вантажу, що виникли по любій причині за виключенням загальних застережень, передбачених Institute Cargo Clauses. Відшкодовуються також всі необхідні та доцільно зроблені витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та визначенню його розмірів;
  • «з відповідальністю за окрему аварію» — відшкодовуються збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок дії пожежі, блискавки, бурі, вихору та інших стихійних лих; аварії або зіткнення суден, літаків та інших перевізних засобів між собою, або удару їх об нерухомі чи плавучі предмети; просідання судна на мілину, провалу мостів, пошкодження судна кригою, підмочення забортною водою, внаслідок заходів, вжитих для рятування або гасіння пожежі, збитки внаслідок пропажі суден, літаків та інших перевізних засобів без вісті, збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладці, розвантаженні вантажу і прийомі судном палива, збитки, втрати і внески по загальній аварії.
  • «без відповідальності за пошкодження, крім випадків аварії» — відшкодовуються збитки, які виникли виключно в результаті повної загибелі вантажу або його частини по причині аварії (катастрофи) с перевізним засобом, яким перевозився вантаж.

Страхова сума встановлюється за згодою Сторін в розмірі, який не перевищує дійсну вартість вантажу.

Страховий тариф – від 0,08% до 0,7% від вартості вантажу.