Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

 

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів» №733 від 01.06.2002 р. (надалі – Постанова).

Договори страхування укладаються з відправниками небезпечного вантажу, перевізниками (експедиторами) або одержувачами небезпечного вантажу.
Страхування проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.
Страхові ризики: шкода, заподіяна життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.
Страхова сума встановлюється за кожну повну або неповну тонну небезпечного вантажу в залежності від класу небезпечного вантажу в таких розмірах:

  • 1-ий клас – 1870,00 грн.;
  • 2-ий клас – 1190,00 грн.;
  • 3-ій клас – 1700,00 грн.;
  • 4-ий клас – 1190,00 грн.;
  • 5-ий клас – 1190,00 грн.;
  • 6-ий клас – 2040,00 грн.;
  • 7-ий клас – 1360,00 грн.;
  • 8-ий клас – 1700,00 грн.;
  • 9-ий клас – 1020,00 грн.

Страховий тариф встановлюється в залежності від класу небезпечного вантажу, виду транспорту, обсягу небезпечного вантажу, відстані перевезення, терміну страхування.

Страхові виплати встановлені в таких розмірах:

1) на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку – 50% страхової суми, в тому числі на одну особу страхова виплата становить:

— у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла) – 8500,00 грн.;

— у разі встановлення тертій особі І, ІІ і ІІІ групи інвалідності – відповідно 7650,00 грн., 6375,00 грн., 4250,00 грн.;

— за кожний день непрацездатності третьої особи – 17,00 грн., але не більше 4250,00 грн. за весь час втрати працездатності;

2) на відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу – 30% страхової суми;

3) на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб – 20% страхової суми.