Страхування від нещасних випадків

Предметом страхування є майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю застрахованих осіб.

Нещасним випадком вважається раптова, випадкова, короткочасна подія, незалежна від волі застрахованої особи подія, що відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я застрахованої особи або смерть.

Застрахованими можуть бути дієздатні фізичні особи віком від 5-ти до 70-ти років.

 

При укладанні Договору страхування Страхувальник може вибрати одну із схем страхування:

Схема 1: Страхування на випадок:

втрати застрахованою особою працездатності внаслідок страхового випадку;

встановлення групи інвалідності внаслідок страхового випадку;

смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку.

Схема 2: Страхування на випадок:

нанесення шкоди здоров’ю застрахованої особи, травматичного ушкодження;

смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку.

Страхова сума – це грошова сума, в межах якої Страховик зобов’язаний здійснити виплату при настанні страхового випадку. Страхова сума встановлюється на вибір.

Страховий тариф встановлюється в розмірі від 1% до 4% від страхової суми.

 

Страхова виплата здійснюється в розмірах:

При страхуванні по Схемі 1:

— 100 % від страхової суми при встановленні 1-ої групи інвалідності;

— 75 % від страхової суми при встановленні 2-ої групи інвалідності;

— 50 % від страхової суми при встановленні 3-ої групи інвалідності;

— в випадку смерті внаслідок страхового випадку виплачується 100% від страхової суми;

— в випадку тимчасової втрати працездатності  застрахованою особою внаслідок страхового випадку – в розмірі від 0,2% до 0,4% від страхової суми, але не більше 30 днів.

При страхування по Схемі 2:

— в випадку нанесення шкоди здоров’ю застрахованої особи, травматичного ушкодження, здійснюється страхова виплата в розмірі певного відсотку від страхової суми в залежності від отриманої травми або ушкодження;

— в випадку смерті внаслідок страхового випадку виплачується 100% від страхової суми.