Страхування об’єктів підвищеної небезпеки

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки

 

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» №1788 від 16.11.2002 р. (надалі – Постанова).

            Договори страхування укладаються з суб’єктами господарювання, яким об’єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об’єктами підвищеної небезпеки.
Страхування проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну третіх осіб, у тому числі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду), внаслідок пожеж та/або аварій на об’єктах підвищеної небезпеки
Страхові ризики: заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки під час дії договору страхування, внаслідок чого виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування.
Страхова сума встановлюється за кожним конкретним об’єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки, встановленої Постановою, а саме:

  • для об’єктів першої категорії небезпеки – 11 560 000,00 грн.;
  • для об’єктів другої категорії – 4 046 000,00 грн.;
  • для об’єктів третьої категорії – 2 601 000,00 грн.

            Страховий тариф встановлюється за кожним конкретним об’єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки, встановленої Постановою, а саме:

  • для об’єктів першої категорії небезпеки – 0,44% від страхової суми;
  • для об’єктів другої категорії – 0,18% від страхової суми;
  • для об’єктів третьої категорії – 0,12% від страхової суми.

Страхові виплати встановлені в таких розмірах:

1) на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку – 50% страхової суми, в тому числі на одну особу страхова виплата становить:

— у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла) – 500 000,00 грн.;

— у разі встановлення тертій особі І, ІІ і ІІІ групи інвалідності – відповідно 450 000,00 грн., 375 000,00 грн., 250 000,00 грн.;

— за кожний день непрацездатності третьої особи – у розмірі 1/15 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року, але не більше як 100 000,00 грн. за весь час втрати працездатності;

2) на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об’єктам природно-заповідного фонду – 30% страхової суми;

3) на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб – 20% страхової суми.