Страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони

Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)» №232 від 03.04.1995 р.

Договори страхування укладаються з юридичними особами, які утримують підрозділи відомчої та місцевої пожежної охорони і добровільні пожежні дружини (команди), та виконавчий комітет відповідної Ради, за рахунок якої утримується підрозділ місцевої пожежної охорони.

Застрахованими можуть бути працівники відомчої та місцевої пожежної охорони, член добровільної пожежної дружини (команди), який виконує згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

Страхові ризики: загибель або смерть, поранення (контузія, травма або каліцтво), захворювання, отримані під час ліквідації пожежі або наслідків аварії застрахованою особою, яка виконувала свої обов’язки згідно з наказом або дорученням.

Страхова сума встановлюється в розмірі десятирічної заробітної плати застрахованої особи за його посадою на день страхування.

Страховий тариф встановлюється в розмірі до 2% страхової суми за кожну застраховану особу.

Страхові виплати встановлені в таких розмірах:
— 100 % від страхової суми — у разі загибелі або смерті застрахованої особи;
— за шкоду, заподіяну здоров’ю застрахованої особи внаслідок виконання ним обов’язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, при встановленні інвалідності:
— І-ої групи – 100 % від страхової суми;
— II-ої групи – 90 % від страхової суми;
— III-ої групи – 70 % від страхової суми.
— в випадку тимчасової втрати застрахованою особою працездатності за кожну добу 0,2% від страхової суми, але не більше 50 % страхової суми.