Страхування фінансових ризиків

Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, пов’язані із збитками Страхувальника при здійсненні ним господарської  діяльності, зокрема втрати:

  • доходів або прибутку в результаті невиконання або неналежного виконання контрагентами Страхувальника умов укладеного між ними комерційного контракту (угоди), що стосуються строків, обсягів, якості виробництва (поставки) продукції (виконання робіт, надання послуг), строків, порядку, форми здійснення розрахунків та/або інших зобов’язань, встановлених діючими договорами між Страхувальником та його контрагентами;
  • повна або часткова втрата Страхувальником доходу (прибутку) або додаткові витрати, що сталися внаслідок зупинки виробництва, зменшення обсягу реалізації продукції, робіт, послуг Страхувальника.

Страховик надає Страхувальнику гарантію відшкодування збитків при настанні страхових випадків:

— стихійних лих (смерч, ураган, буря, шторм, тайфун, повінь, паводок, злива, град, землетрус, просадка ґрунту, затоплення ґрунтовими водами, схід снігових лавин, обвал, селі);

— пожежі (впливу вогню, здатного самостійно поширюватись за межі місць, спеціально призначених для його розведення та підтримання, а також впливом продуктів горіння та заходів гасіння пожежі);

— пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних систем та систем пожежегасіння;

— протиправними діями третіх осіб (крадіжка, пограбування, розбій, хуліганство);

— непостачання в строк електроенергії, палива, неподання води внаслідок аварій на лініях електромереж, газо-, водозабезпечення та інші, що сталися у постачальника цих видів ресурсів;

— непередбаченим погіршенням фінансового стану контрагента Страхувальника (збільшенням збитків та/або зменшенням прибутків) та неможливість його покращення в строк, більший, ніж два місяці;

— зміною кон’юнктури ринку, тобто сукупності ознак, що характеризують стан ринку товарів, робіт, послуг: руху цін, курсів цінних паперів, заробітної плати, дивідендів та інше,  що визначає комерційну цінність та конкурентоспроможність товарів, послуг, можливість та економічну доцільність купівлі-продажу, вибір потенційних та фактичних експортерів або імпортерів, пошук сприятливого моменту виходу на ринок і методи цього виходу та інші стабілізації цієї зміни в строк більший, ніж на один місяць;

— збільшення конкуренції на запланованих ринках збуту товарів, продукції, послуг, тобто поява на ринку товарів, продукції, послуг, що за своїми споживчими вадами відрізняються від представлених на ринку в кращу сторону за ступенем відповідності конкретним суспільним потребам з урахуванням витрат на їх задоволення, цін та інше, та утримання такої ситуації на ринку збуту протягом строку, що перевищує один місяць;

— непередбачуваними змінами (за межами гарантованих) експлуатаційних характеристик продукції Страхувальника та його контрагентів;

— непередбачуваним збільшенням собівартості продукції, робіт, послуг Страхувальника (вартісної оцінки природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних засобів, трудових ресурсів, а також інших витрат, що використовуються в процесі виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг) та утримання її на такому рівні протягом строку, що перевищує один місяць.

Страхова сума встановлюється за домовленістю Сторін, крім цього договором страхування можуть передбачатись ліміти відповідальності за окремими страховими ризиками та/або по одному страховому випадку.

Страхові тарифи встановлюються в розмірах від 2% до 15% від страхової суми.