UKR | ENG

Ліцензії

Витяг з державного реєстру фінансових установ про ліцензії на здійснення діяльності із страхування від 30.04.2024 р. ⤓

 

Перелік фінансових послуг, що надаються ПрАТ «СК «РЕСПЕКТ», та відомості про видані ліцензії до 30.04.2024р.

 

Фінансова послуга / Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія Серія та номер (за наявності) виданої ліцензії Дата початку дії ліцензії Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії) Строк дії ліцензії Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія) Дата анулювання ліцензії
1. СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] АВ № 584122 10.05.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
2. СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АВ № 584123 10.05.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
3. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН (КОМАНД) АВ № 584117 14.06.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
4. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АВАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ АВ № 584118 10.05.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
5. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ АВ №584116 14.06.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
6. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ [КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)] АВ №584114 10.05.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
7. СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ АВ № 584115 10.05.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
8. СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) АВ №584121 10.05.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
9. СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) АВ № 584112 10.05.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
10. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ АВ № 584120 10.05.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
11. СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ АВ № 584119 10.05.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
12. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ АВ №584113 10.05.2007 10.05.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
13. СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ВІД РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ АВ № 584776 21.07.2011 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
14. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАНЯ ЗДОРОВ’Я) —————— 13.04.2017 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
15. СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ —————— 13.04.2017 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
16. СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ —————— 13.04.2017 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
17. СТРАХУВАННЯ ВИДАНИХ ГАРАНТІЙ (ПОРУК) ТА ПРИЙНЯТИХ ГАРАНТІЙ —————— 21.09.2017 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
18. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ) —————— 21.09.2017 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
19. СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА —————— 21.09.2017 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
20. СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ) —————— 10.10.2017 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування
21. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА) —————— 10.10.2017 30.04.2024 анульована у зв'язку з переоформленням за класами страхування